Bauer Watertechnology

Bauer Watertechnology

Energirenovering, energieffektivisering och kvalitetssäkring i värmesystem, tappvattensystem och kylsystem

Bauer Watertechnology levererar vattenbehandlingssystemet som förlänger livslängden och höjer vattenkvaliteten, naturligtvis utan kemikalisering av systemen.

Vi presenterar hur superenkelt Bauer vattenbehandlingssystemet fungerar med våra kunders värmesystem och tappvattensystem som invändigt EnergiRenoveras och samtidigt EnergiEffektiviseras med bestående och hållbara besparingar år efter år.

Minskade drift-, service-,underhålls- och energikostnader leder till betydande ekonomiska besparingar och minskade investeringskostnader framöver.

Vattenbehandlingssystemet skyddar alla ingående delar i vattensystemen, från värmeväxlare, värmepumpar, ventiler, radiatorer, pumpar, blandare, tvättmaskiner och rörledningar, därmed förbättras systemens effektivitet och driftsekonomi.

Bauer skapar långsiktig hållbarhet på boendet med miljövänlighet och minskat slöseri på naturens resurser, vilket samtidgt gör att underhållsskulden minimeras för ett mer kostnadsundvikande ekonomiskt förvaltande av fastigheter.

Bauer Watertechnology förlänger livslängden på VVS-installationer med miljövänlighet och optimal energiprestanda i fokus, därmed är vi med och skapar ett långsiktigt hållbart fastighetsägande tillsammans med Sveriges fastighetsförvaltare.

Klart bättre vatten utan kemikalisering!

Divello

Divello

armaturoberoende sanitetsprodukter

Vi tillhandahåller produkter för att optimera och energieffektivisera existerande sanitetsinstallationer i fastigheter (t.ex. köks-, tvättställs- samt duschblandare). Populära produktsystem i Sverige:

Divello ECONOM™– universella, optimerande och energieffektiva produkter. Reducerar vatten- och energiförbrukning på enskilda blandare med upp till 60% med förbättrad eller oförändrad vattenkomfort. Skall inte förväxlas med traditionella strypprodukter med ejektor eller liknande.

Divello ORIGINAL™ – universella och optimerande produkter. Ersätter traditionella armaturberoende reservdelar och bidrar till förbättrad användarkomfort, förenklade servicearbeten och maximal säkerhet.

Divello CUSTOM™ – kundanpassade produkter. Används framförallt vid nyproduktion samt i tekniskt komplexa fastigheter såsom sjukhus, laboratorier etc.

Divello har på kort tid blivit en betydande aktör i sanitära sammanhang. De främsta anledningarna är vårt oberoende, högkvalitativa produktsystem och nära samarbeten med marknadsledande partners inom produktion, distribution och vid behov installation.

Dunderon AB

Dunderon AB

Dunderon har identifierat att en stor mängd onödig energi används för att värma bostadshus pga övervärmning. Orsaken till denna är att regleringen av tillförd energi sker med en reglermetod som baseras på att enbart reglera temperaturen på radiatorkretsen (termisk reglering). Detta ger en mycket långsam reglering vilket gör det omöjligt att reagera tillräckligt snabbt för att undvika övervärmning.

Dunderon har därför utvecklat en helt ny reglerprincip för fastigheter för att lösa problemen med övervärmda hus med ett ojämnt inomhusklimat och onödig energiförbrukning. Den nya principen bygger på att reglera tillförd effekt genom en ändring av volymflödet av det värmebärande mediet (radiatorvattnet). Den principen är många hundra gånger snabbare än den termiska regleringen vilket gör det möjligt att följa fastighetens inomhusklimat och därmed aldrig tillföra mer energi än vad som krävs för att hålla ett stabilt inomhusklimat. Med Dunderons lösning kan variationerna på inomhustemperaturen hållas inom +-0,1 grader och ger en minskning av energiförbrukningen med 20-30%.

Dunderon säljer sin lösning som en tjänst vilket innebär en besparing från dag ett helt utan investering.

EcoGuard AB

EcoGuard AB

Ledande på individuell mätning

EcoGuard levererar ett öppet system för IMD, temperaturmätning, mätinsamling av nätbolagsdata, visualisering, debiteringstjänster och energiuppföljning av fastigheter. Vår egen utvecklingsavdelning säkerställer att vi är i teknikens framkant vad gäller mätning och mätinsamling.

EcoGuard installerar och driftsätter mätsystem i befintliga fastigheter, ROT eller nyproducerade hus. Vår projektavdelning driver installationsprojekt och driftsättning av anläggningar och är mycket uppskattade av våra kunder. Oavsett om det är trådlösa eller trådbaserade anläggningar så driver vi projekten från ax till limpa. Vi levererar våra egna trådlösa system med mycket god räckvidd och standardsystem baserat på M-Bus.  

Med vår öppna molntjänst CURVES Cloud samlar vi in mätdata från mätsystem och mätare från våra egna installationer och andra mätsystemleverantörer som t.ex. Elvaco, Kamstrup och Aptus. Vår molntjänst hämtar mätvärden från nätbolag som t.ex. Vattenfall, Norrenergi, EON etc. för att presentera och exportera energistatistik. En stor nytta för våra kunder är den kompletta debiteringsfunktionen i CURVES och vår visualisering som hjälper fastighetsägare att optimera sina fastigheter och minska sin energianvändning.

CURVES Cloud uppskattas och används av de flesta större fastighetsbolag i Sverige. Vår utvecklingsavdelning med mycket skickliga programmerare och systemarkitekter tar ständigt fram nya funktioner och vässar våra visualiseringsverktyg.

Egain Group

Egain Group

The expert on intelligent energy optimization in residential buildings.

Egain är ett svenskt teknikbolag med spetskompetens inom energioptimering av bostadshus. Egain utvecklar en intelligent AI-baserad programvara Egain Edge som visualiserar och optimerar energianvändningen i byggnader automatiskt. Resultatet blir sänkt miljöpåverkan och behagligare inomhusklimat vilket leder till nöjdare boende, lägre underhållskostnader och starkare balansräkning.

Bolaget startades 2003 och har sedan dess optimerat fler än 250 000 lägenheter i 14 länder och ansvarar för värmestyrning i mer än 16 miljoner m2 boendeyta.

Egain har precis lanserat flera produktnyheter för dig inom allmännyttan som vill ta nästa steg i din energiutmaning. Titta gärna förbi Egains monter för att få veta mer!

Elvaco AB

Elvaco AB

Låt oss leverera era mätvärden

Elvaco erbjuder en helhetslösning för mätning av vatten, värme, el och temperatur i fastigheter. Oavsett om det gäller IMD eller mätning av referenstemperatur har vi beståndsdelarna som gör mätprojektet lyckat.

Vi samarbetar med världens ledande mätartillverkare och de största telekomoperatörerna för att upplevelsen av våra produkter ska vara den bästa möjliga.

Med över 30 år i branschen vet vi av erfarenhet att kvalitet lönar sig!

Enreduce Energy Control AB

Enreduce Energy Control AB

Värme efter verkligt behov!

EnReduce har en unik förmåga att beräkna hur mycket energi som finns lagrad i huskroppen.
Processen pågår 24 timmar om dygnet och ger ett jämt och behagligt inomhusklimat samt minskad energiförbrukning.
EnReduce är märkesoberoende och har en unik styrning av inomhusklimatet ner till 1/10°.

Greencon energi & miljö AB

Greencon energi & miljö AB

OMFATTANDE KOMPETENS INOM ENERGI, MILJÖ OCH SYSTEMUTVECKLING

Greencon är ett Gävlebaserat företag med tjänster som skräddarsys efter varje enskild kund eller uppdrag.

I Greencons system GreenView hanteras myndighetsbesiktningar, ronderingar, besiktningar, OVK, SBA, energistatistik, planerat underhåll och mycket mer. I GreenView kan arbetet utföras direkt i systemet, via app eller via import från t.ex. besiktningsföretagens egna system.

Greencons energiingenjörer och energiexperter kan hjälpa er när energiprestandan är för hög, när energianvändningen ökar oförklarligt eller när det är dags att energideklarera igen.

Greencon har även stor erfarenhet av att hjälpa kunder att reducera sina fasta nätavgifter till elnätsbolagen.

Grundels Fönstersystem AB

Grundels Fönstersystem AB

VÅR FÖNSTERISOLERING GÖR SKILLNAD

Nästan alltid så brukar vår tredje ruta passa bra ihop med 2-glasfönster.

Referensobjekt har vi många och några kan man se här:  http://www.grundels.se/referensobjekt

Vår produkt ger normalt samma energibesparingseffekt som totalt fönsterbyte men är mycket billigare, (ca 1/4-del), i det läget då man går från 2-glas till 3-glas.

Drag och kallras försvinner. Buller reduceras med minst 50%. Inomhuskomforten känns helt enkelt bättre.

Denna investering betalar sig på 7–12 år i form av cirka 20% lägre energikostnader. Denna minskade energiåtgång ger givetvis också en lägre belastning av miljön i övrigt.

Grundels Fönstersystem har funnits drygt 25 år på marknaden och vi har drygt 450 000 st fönster installerade runt om i landet.

Infometric AB

Infometric AB

Helhetsspecialist på IMD

Infometric är idag en ledande helhetsspecialist på IMD (Individuell Mätning och Debitering) samt på kompletta mätinsamlingssystem. Vi erbjuder även efterföljande tjänster som insamling och lagring av mätvärden samt övervakning och validering av mätpunkter. Möjligheten för våra kunder att erhålla mätningsfiler för att debitera de boende är en självklarhet. Vårt system möjliggör en effektiv energibesparing, lägre driftkostnad och minskad klimatpåverkan.

Vi erbjuder en stabil, leverantörsoberoende och kundanpassad lösning som gör det enkelt och bekymmersfritt för fastighetsägare att minska kostnader för el, vatten och uppvärmning. Vi tillhandahåller också ett komplett mätinsamlingssystem för elnätsbolag som innefattar insamling av mätdata, lagring, bearbetning samt export av debiteringsunderlag. Systemet består av elmätare, kommunikations-produkter samt program för kommunikation och insamling av mätvärden.

Med många års erfarenhet i branschen vet vi vad som krävs för att möta marknadens ständigt förändrande krav och önskemål. Infometric ger sina kunder total kontroll över förbrukningen av el, vatten, temperatur, gas och värme i sin fastighet.

IWT Sverige AB

IWT Sverige AB

Ändamålsenligt vatten för slutna värme- och kylsystem

I samma stund som det slutna värme- eller kylsystemet fylls med vatten, startar en förvandlingsprocess. Syre, slampartiklar, lågt pH-värde, hög elledningsförmåga, kalk, salter, metaller och bakterier kan så småningom ställa till problem och orsaka driftsstörningar.

Rätt sorts vatten är en förutsättning för att systemet ska fungera optimalt.Den SIS-norm (Svensk Industristandard) som infördes 2014 ställer strikta krav på vattenkvaliteten i värme- och kylsystem. Tekniskt vatten som uppfyller denna norm optimerar systemets funktioner.

Vi presenterar ny forskning (juni 2017) utförd av Swerea Kimab, finansierad av Vinnova, i samarbete med Örebrobostäder AB. Rapporten visar stora energivinster av att använda sig av ändamålsenligt vatten, samt att livslängden på systemen förlängs. Elysator från IWTs ger ett vatten som uppfyller normen SIS 12828 och ökar därmed värme- och kylledningsförmågan, minimerar risken för korrosion och maximerar livslängden.

Elysator från IWTs behandlar kontinuerligt vattnet i slutna värme- eller kylsystem och gör det till ett rent, tekniskt vatten. En behandling helt fri från kemikalier. Den kräver ingen tillförsel av el. Det är med andra ord en grön lösning – och den passar både nya och befintliga vattenburna värme- och kylsystem. Med Elysator får ni ett vatten som uppfyller SIS 12828.

NGL

NGL

VATTEN- OCH ENERGITEKNIK

NGL Vatten & Energiteknik utvecklar och installerar produkter för vatten- och energibesparing. Vi är specialister på vattensparprodukter och erbjuder ny och innovativ teknik såväl som beprövad. Vår premiumutrustning ökar hastigheten på vattnet och skall inte jämföras med flödesbegränsare och konstantventiler. Vi har installerat i över 300 000 lgh åt Sabobolagen och våra referenser kan vittna om väl utförda arbeten. Vi har 25 års erfarenhet av branschen och en gedigen databank med vattenstatistik från utförda projekt. NGL är verksamma i hela Sverige med installation av vattensparprodukter och växer nu i snabb takt även inom totala energisparsektorn. Vi är auktoriserat-VVS företag i Säker Vatten och utför rena VVS-installationer såväl som enklare fastighetsnära tjänster.

Våra produkter är framtagna med miljön i fokus och för att passa på alla förekommande blandare/armaturer från världens alla leverantörer.

I början av 2000-talet lanserades våra blyfria miljöblandare i rostfritt stål – NGL Stainless.

NGL Stainless innebär att ni kan installera en miljöblandare av högsta kvalitet med NGL:s utrustning som standard. NGL:s miljö- och energifördelar utmanar nu hela branschen då många större fastighetsägare kräver helt blyfria blandare med NGL:s moderna sparteknik.

NGL Stainless tillverkas i gediget rostfritt stål, är helt blyfritt och har flertalet ecofunktioner som sparar både vatten och energi. Rostfritt stål vägrar att åldras och är 100 % återvinningsbart.

Rejlers AB

Rejlers AB

Rejlers AB är en av Nordens största teknikkonsulter. 2 000 experter som arbetar med projekt och IT-lösningar inom bygg och fastighet, energi, industri och infrastruktur.

Hos oss möter du specialiserade ingenjörer med bredd, spets och inte minst energi som skapar resultat.

Rexel Sverige AB

Rexel Sverige AB

Rexel Sverige AB med våra varumärken Selga och Storel är rangordnad nr 1 på armaturer, elmaterial och ljuskällor i HBV-avtalet.
Vi visar LED-armaturer för ”Verktygslösa” LED byten samt ”bländfritt accentljus”.

Thermotech Scandinavia AB

Thermotech Scandinavia AB

Thermotech Scandinavia AB levererar kompletta systemlösningar för vattenburen golvvärme, tappvatten, radiatoranslutningar, stam och stråk. Vi hjälper till att projektera den bästa och mest energieffektiva lösningen för varje bostad.

Det vanligaste sättet att tillföra värme i flervåningshus idag är via vattenburna radiatorer med individuella termostater, men varför inte använda vattenburen golvvärme i ditt flervåningshus?

MultiLevel™ är Thermotechs koncept för byggnadsintegrerad vattenburen golvvärme i flerbostadshus. Byggtekniken ger dig miljösmarta och moderna bostäder med hög komfort, där energianvändningen kan komma ner i nivå med passivhusen.

MultiLevel™ konceptet innebär att vi gjuter in vattenburen golvvärme i varje våningsplan på rätt nivå i bjälklaget. Genom att tillföra värme via både golv och tak kan temperaturen på golvvärmen hållas extremt låg. Med denna metod används ingen isolering eller individuell rumsreglering, utan man får ett självreglerande uppvärmningssystem där framledningstemperaturen för hela byggnaden styrs av utomhustemperaturen. Under sommarmånaderna kan systemet användas för att kyla byggnaden enligt samma princip, där den självreglerande effekten fungerar på samma sätt.

Resultatet är ett behagligt och jämnt inomhusklimatet året runt och komforten för de boende blir mycket hög. Ett stort antal referenser visar att erfarenheterna från både beställare och boende är mycket goda, både vad gäller komfort och driftskostnader.

Läs mer: http://www.thermotech.se/MultiLevel

Vitec Förvaltningssystem AB

Vitec Förvaltningssystem AB

Affärssystem för byggbolag och fastighetsbolag

Vitec Fastighet erbjuder att på det mest effektiva sätt stödja och optimera era huvudprocesser för uthyrning, försäljning, kundservice, ekonomi, teknisk förvaltning och energiuppföljning.

Vitec Energiuppföljning hanterar alla typer av energi- och medieanvändning som ger lättlästa och utförliga rapporter med  både grafiska bilder och tabeller. Du har möjlighet till automatiska kontroller av mätarställningar som avviker mot det normala, jämföra fastigheter- områden med varandra, lägga budget, sätta mål och följa upp dessa. Programmet stödjer både automatiska importer av mätarställningar/energianvändningar, avläsning genom app och manuella avläsningar om så önskas.

I korthet erbjuder Vitec Energiuppföljning: Nyckeltalsanalys, Effektsignatur, Delta-T analys, Kostnadsuppföljning, Budgetsimulering, Dynamisk export till Excel, Schemalagda tjänster, Miljöredovisning, Export till Word och PDF samt Avancerade rapporter.