Husarens gränd Slottsgatan/Fredsgatan

Husarens gränd Slottsgatan/Fredsgatan

Kvarteret Husaren är en modern byggnad som inrymmer både affärslokaler, kontor och bostäder. Vid produktionen har fokus legat på låga energivärden och miljömässigt bra byggmaterial. I byggnaden hittar vi även ÖBOs nya aktivitetsbaserade kontor på 5000 kvadratmeter samt Uthyrning och Interiörbutik i bottenplan.

Juni 2016 flyttade de första hyresgästerna in på Slottsgatan 6, i Husarens gränd. Husarens gränd är ett nytt koncept från ÖBO som expanderar möjligheterna att bo och leva i Örebro. 46 moderna arkitektritade lägenheter designade för ett stort liv i stan. Här lever man nära allt och har tillgång till allt – kvarteret och centrum blir ditt vardagsrum.

I bottenplanet av huset inryms också kommersiella lokaler. Än så länge har populära Boulebar flyttat in med matservering och boulebanor, både inne och på den lugna innergården. Två restauranger/caféer tillkommer inom kort.
Blandningen av bostäder, kontor och kommersiella lokaler ger liv och rörelse åt området hela dagarna, på kvällar och helger.

Kvarteret Karmen Hovstavägen/Tunnelgatan

Kvarteret Karmen Hovstavägen/Tunnelgatan

Renoveringen och förnyelsen av kvarteret Karmen inleddes redan 2009. Sedan fick ÖBO i uppdrag av kommunen förtäta av staden genom att bygga på befintliga hus på höjden. Det blev fallet för de tre punkthusen på Hovstavägen 13, 15 och 17.
Redan 2011 hölls det första hyresgästmötet och intresset var stort, men inställningen inte helt positiv. Efter mycket diskussion och debatt i media och ärendet hamnade i Hyresnämnden, där vi fick rätt.

I januari 2013 drog vi igång projektet med det första punkthuset och i december 2015 var det sista klart. Nu i efterhand vi konstatera att ombyggnationen blev uppskattad och att många av de boende flyttat tillbaka.
Energieffektivisering och nytänkande och varit i fokus vid förnyelsen av kvarteret. Den tidigare energiförbrukningen på 140 – 150 kWh/m2 och år sänks till 78 kWh.

Husen förses med ny från- och tilluftsventilation, aggregat med motströmsväxlare används och luften förvärms via borrhål i marken. Individuell mätning och debitering av både varmt och kallt vatten blir standard.

Kvarteret kopplas upp mot ÖBOs överordnade styrsystem och utrustas med så kallad EKG-utrustning för mätning i realtid.
Nu återstår renovering av de sista husen på Hovstavägen 19-25 och Tunnelgatan 5–11. Dessutom bygger vi ett nytt hus med 54 lägenheter från ett till fyra rum och kök på Tunnelgatan 1 A & B, som står klart för inflytt i maj 2018.
Kvarteret får en ny prägel genom påbyggnad och nyproduktion. Men den gamla känslan av ett rustikt tegelkvarter behålls i alla delar.

Visgatan Kvarteret Hjärstaskogen, Vivalla

Visgatan Kvarteret Hjärstaskogen, Vivalla

Kvarteret Hjärstaskogen ligger i den sydvästra delen av Vivalla. Här bor hyresgästerna i ett kvarter med klimatsmarta lösningar och med bostäder som har stor variation.

På den första gården har vi rivit ett hus och skapat en stor bilfri gård. Uteplatserna angränsar till den gröna gården och entréerna till husen är vända mot gatan på andra sidan husen. Här finns det gott om plats för umgänge samtidigt som biltrafiken leds förbi på ett tryggt sätt.

I kvarteret Hjärstaskogen fokuserar vi på hållbarhet. Husen och utemiljön har byggts om och anpassats med miljövänlig teknik för att kvarterets klimatpåverkan ska minska. Det innebär också att vi av såväl ekonomiska som ekologiska skäl försöker att tillvarata så mycket som möjligt av lägenhetens kvaliteter och försöker undvika ”slit och släng”.
Bostäderna renoveras därför olika mycket och varierar på så vis i pris. En del har nya kök, andra ombyggda badrum, en del både nytt kök och badrum, medan några i stort sett ser ut som tidigare.

Den första delen av kvarteret har också kompletterats med ett nybyggt punkthus i fyra våningar (SABOs kombohus) för att ge ännu större variation och tillgänglighet. En del av de befintliga radhusen i kvarteret har sålts för att även får äganderätt som boendeform i kvarteret.

Nu fortsätter ombyggnationen av kvarteret i delar av Visgatan och även Lyrikgatan.

För ombyggnationen genomförde vi för första gången en så kallad social upphandling, där entreprenörer bjöds in att lämna pris på renovering av delar av Vivalla. I upphandlingen ställdes krav på att entreprenören skulle driva ett arbetsmarknadsprojekt, som vi kallar boendebyggare. SKANSKA vann upphandlingen och presenterade ett mycket ambitiöst förslag på hur de, tillsammans med ÖBO, skulle genomföra boendebyggarprojektet. Boendebyggarna är en arbetsmarknadssatsning som innefattar ÖBO, entreprenörer i projektet, företagare och Arbetsförmedlingen. Konceptet går ut på att hitta arbetssökande i Vivalla som ska kunna få praktik inom projektet och därmed delta i förändringsarbetet i sin egen boendemiljö.

Konceptet är en framgång. Flera av de sökande från arbetsmarknadsdagen har fått praktik och jobbar i projektet på olika sätt. Målet var att 50-80 personer ska få en plats i projektet under fyra år – och redan efter två år nåddes det uppsatta målet.