28 November
Länka hit
08.00 - 10.00

Studiebesök med guidad busstur. Samling 07.45

Ett gemensamt studiebesök som går till flera av Örebrobostäders intressanta projekt:

  • Husarens gränd
  • Kvarteret Karmen
  • Visgatan
Utanför Conventum, Fabriksgatan 17-19
Länka hit
09.00 - 10.30

Utställningen öppnar samt registrering med kaffe och smörgås

Conventum
Länka hit
10.30 - 11.10

Välkomna till Årets Energikick 2017

Åsa Johansson, SABOs ordförande och Ulf Rohlén, vd Örebrobostäder, hälsar välkomna till årets konferens tillsammans med SABOs energiexperter Therese Rydstedt och Gabriella Castegren.

Moderator Fredrik Bauer, SABO
Kongresshall
Länka hit
11.10 - 12.00

Kan vi verkligen göra skillnad för framtidens klimat?

I Sverige har vi kommit långt med energi och klimatarbetet men vad betyder det i ett internationellt sammanhang?

Maria sätter Sveriges energianvändning i perspektiv och berättar varför vi behöver ställa om vår energianvändning. Sverige har stor andel förnybar energi så hur viktigt är det egentligen att vi minskar våra energianvändning? Vad är nästa steg? Här får du höra om vikten av att visa vägen och; kan allmännyttan verkligen kan göra någon skillnad?

Maria Wetterstrand, fristående grön debattör
Kongresshall
Länka hit
12.00 - 13.20

Lunch och utställning

Kaffe på maten hos utställarna

Länka hit
13.20 - 14.30

Parallella spår

Kongresshall
Länka hit
13.20 - 13.50

Från självdrag till FTX i befintliga självdragskanaler

Många fastighetsägare har problem med fukt och luktproblem i fastigheter med självdrag, och svårt att hitta en ekonomiskt långsiktig lösning. Haninge Bostäder har provinstallerat en ny typ av FTX-system där spirorör läggs inuti befintliga frånluftskanaler som används för återvinning. Här får du höra om de tekniska installationerna, metodens för- och nackdelar samt hyresgästernas upplevelse. Är det här framtidens värmeåtervinnig i flerbostadshus?

Ronnie Chressman, förvaltningschef, Haninge Bostäder AB
Länka hit
14.00 - 14.30

Nya förhållanden på energimarknaden – vad kan bostadsföretaget erbjuda energiföretaget?

Örebrobostäder AB samarbetar med E.ON för att nå högre resurseffektivitet. Genom att Örebrobostäder tillhandahålla tjänster som energilager i byggnader och förnybar energiproduktion att koppla upp mot energisystemet har de något att erbjuda E.ON. Hör här om hur företagen sätter värde på energitjänsterna och hur samarbetet skrivs in i ordinarie energiavtal.

Ulf Rohlén, vd ,Örebrobostäder AB
 
Handskmakaren
Länka hit
13.20 - 13.50

Så säkrar HFAB energiprestandan i framtidens hus

HFAB arbetar aktivt för att uppnå låg energianvändning vid både nyproduktion och renovering. Vilka tekniska egenskapskrav ställer de på olika tekniska system och hur följer de upp att de uppnår önskad prestanda? Ta del av hur de arbetar med skarpa krav i förfrågningsunderlag, uppföljning för att nå önskad prestanda och vilka kontroller som görs i produktionsskedet.

Ulf Johansson, energi och VVS-samordnare, Halmstads Fastighets AB
Länka hit
14.00 - 14.30

Digitalisering sparar 40 miljoner om året

Felanmälningarna har minskat från 15 000 till 8000 tack vare tusentals installerade sensorer och en driftcentral i centrum med ett digitalt arbetssätt som övervakar allt från ventilation, hissar och radiatorer till gräsklippning. Övervakningen och kommunikation sker centralt i realtid. Hur har övervakningen lett till både minskade felanmälningar och energioptimering? Här får du höra hur om SISABs resa med digital övervakning.

Niklas Dalgrip, Chef driftavdelningen, SISAB – Skolfastigheter i Stockholm AB
Studion
Länka hit
13.20 - 13.50

Nya roller i ett föränderligt energilandskap

Energisystemet är i en dramatisk förändring. Teknikutvecklingen går snabbt, speciellt inom förnybara energikällor, och digitaliseringen möjliggör ett komplext sammankopplat energisystem. Politiken har fokus på klimat, förnybart, och resursknapphet och våra personliga preferenser styr mot förnybart och synlighet. Resultatet blir mer aktivitet hos många fler. Hur blir den nya rollfördelningen mellan de mindre aktörerna och de större? Vilka är möjligheterna och utmaningarna och vilken position ska allmännyttan och bostadsföretagen ta?

Anders Åhdal, utredare, Utredning om hinder för energieffektivisering och småskalig elproduktion och lagring för mindre aktörer
Länka hit
14.00 - 14.30

Bergvärme eller grundvattenvärme – det är frågan!

Trelleborgshem har goda erfarenheter av grundvattenvärme och skulle byta ut en gaspanna mot ytterligare en grundvattenvärmepump. Men naturens lagar gjorde att det inte riktigt blev som beräkningarna visat. Istället fick de bygga om anläggningen till bergvärme. Här får du höra om Trelleborgshems erfarenheter av grundvattenpumpar, de fördelar och risker som finns och ett räkneexempel som jämför dess lönsamhet mot bergvärmepump.

Torkel Svensson, Projektledare installation, TrelleborgsHem AB
Länka hit
14.30 - 15.00

Kaffe och utställning

Länka hit
15.00 - 15.40

Aktuellt inom energi i allmännyttan

Du får en strategisk energiöverblick i frågor som påverkar bostadsbolagen; vad händer gällande EU:s vinterpaket och energidirektiven (bl a IMD-frågan), nära noll energireglerna för nyproduktion, ny modell för elmarknaden, framtagande av sektorsstrategi för energieffektivisering och en del annat spännande.

Gabriella Castegren och Therese Rydstedt, SABO
Kongresshall
Länka hit
15.40 - 16.30

Skåneinitiativets framgångsresa

Nu har vi gått i mål med Skåneinitiativet!

2008 antog många SABO-företag en tuff utmaning med målet att minska energianvändningen med 20 % till år 2016. Nu har vi gått i mål och det är snart dags för nya utmaningar med nya mål. Första dagen på Årets Energikick avslutas med att en tillbakablick på resan som har varit, dess framgångar och lärdomar för framtiden. Tillsammans har vi gjort stor skillnad för minskat energiberoende och nu ska vi fira!

Therese Rydstedt, Gabriella Castegren och Per Holm, experter energi, SABO och Ulrika Jardfelt, ansvarig distribution fjärrvärme, E.ON Sverige.
Kongresshall
Länka hit
16.30 - 17.30

Mingel bland utställarna

Med dryck och tilltugg

Länka hit
17.30

Incheckning på hotellen

Länka hit
19.00

Galamiddag

Middag och underhållning samt prisutdelning

Conventum
29 November
Länka hit
08.00 - 08.40

Utcheckning från hotellen

Bagage kan lämnas in i garderoben på Conventum

Länka hit
08.40 - 09.50

Parallella spår

Kongresshall
Länka hit
08.40 - 09.10

Bättre lönsamhet på solel – Så flyttar vi el mellan byggnader

Genom ett undantag i nätkoncessionen har Eksta Bostads AB kunna bygga ett eget likströmsnät mellan byggnader och på så sätt kan de flytta el från solceller mellan byggnader. Här får du höra om de juridiska och praktiska utmaningarna och hur de går vidare för att skala upp användningen av solenergi.

Christer Kilersjö, vd, och Niklas Christensson, energicontroller, Eksta Bostads AB
Länka hit
09.20 - 09.50

Hur kan vi med batterilagring bli del av en klimatsmart stad?

Batterilagring och aggregerade tjänster kan ge fördelar för både slutkonsumenter och energisystemet på systemnivå. Hör hur ÖBO hanterar och analyserar realtidsdata för att lära mer om det inre livet i sina hus och hur det blir underlag för diskussion om nya energileveransavtal.


Jonas Tannerstad, chef el och automation, Örebrobostäder
 
Handskmakaren
Länka hit
08.40 - 09.10

Ett energiföretag i heta stolen!

• Varför höjer ni priserna när råvarukostnaderna inte går upp?
• Hur kan vi göra långsiktigt lönsamma energieffektiviseringar när energibolaget höjer de fasta kostnaderna?
• Hur kan vi långsiktigt samverka med energiföretaget?
Har du en knivig fråga till Ulrika? Passa på att ställa den här!

Ulrika Jardfelt, E.ON Sverige
Länka hit
09.20 - 09.50

Framtidens hållbara boende – framgångsrikt samarbete mellan Umeå Energi och AB Bostaden i Umeå

Allt snabbare förändringstakt kräver nya sätt att arbeta. Med boende i fokus arbetar AB Bostaden och Umeå Energi AB tillsammans för att skapa framtidens hållbara lösningar bland annat för smarta hem. Vad behöver man göra för att samarbetet ska bli framgångsrikt?

Royne Söderström, hållbarhetsstrateg, AB Bostaden i Umeå och Magnus Stenvall, Umeå Energi
 
Studion
Länka hit
08.40 - 09.10

Energiuppföljning Kombohus Bas – varför har likadana hus olika energiprestanda?

Undersökningen av energiprestanda i 30 Kombohus har fortsatt. Hur skiljer sig energiprestandan för första och andra årets drift? Och vad kan bostadsföretaget göra för att få en bättre energiprestanda? Här får du höra om erfarenheter från driftsättning och vad du kan göra i övergången från byggprojekt till förvaltningsskede.

Per Levin och Per Kempe, Projektengagemang.
 
Länka hit
09.20 - 09.50

Sol eller vind – en analys

Kopparstaden har granskat den ekonomiska nyttan och miljönyttan med sol respektive vindkraft. Finns det risk för att solelen kommer skugga vindkraften?

Kenneth Ahlström, driftchef Kopparstaden
 
Länka hit
09.50 - 10.20

Kaffe och utställning

Länka hit
10.20 - 10.50

Klimatkrav i upphandlingar – kan entreprenören leverera?

Offentliga aktörer kan generellt sett bli bättre på att ställa klimatkrav i upphandlingar, men vilka krav kan man ställa och vad kan entreprenörerna egentligen leverera? Är det kostnadsdrivande? Här får du höra NCCs hållbarhetschef berätta om hur byggbranschen arbetar med att minska klimatpåverkan och hur du som beställare kan ställa krav i upphandlingarna.

Christina Lindbäck, Hållbarhetschef, NCC
Kongresshall
Länka hit
10.50 - 11.30

Allmännyttans klimatinitiativ

Många av SABOs medlemsföretag har önskat att vi ska gå samman i ett nytt miljöinitiativ, efter Skåneinitiativet. Under året har SABO därför tillsammans med ett antal medlemsföretag arbetat med att ta fram ett förslag till klimatinitiativ. Under detta pass kommer vi att presentera förslaget som nu finns, hur det tänka upplägget ser ut och vad som krävs för att gå med i det nya initiativet.

Therese Rydstedt och Gabriella Castegren, SABO
Kongresshall
Länka hit
11.30 - 12.30

Lunch och utställning

Kaffe på maten hos utställarna

Länka hit
12.30

Utställningen slutar

Länka hit
12.30 - 13.40

Parallella spår

Kongresshall
Länka hit
12.30 - 13.00

Nära noll-energikrav – vad innebär det egentligen?

Boverkets byggregler introducerar ett nytt mått på en byggnads energiprestanda och byggnadens energi ska numera anges som ”byggnadens primärenergital” [kWh/kvm Atemp och år]. Boverkets regelverk för Nära noll-energibyggnader trädde i kraft 1 juli 2017 och en skärpning av kravnivåerna kommer 2021. Här får du höra om de nya kraven och vad de innebär för dig som fastighetsägare och byggherre.

Mikael Näslund, utredare, Boverket
 
Länka hit
13.10 - 13.40

Sveriges största solcellsanläggningar på bostadstak – erfarenheter från Lund

5 500 m2 solceller producerar cirka 780 000 kWh grön el per år. Det motsvarar 320 lägenheters årsförbrukning av hushållsel och är något helt unikt. Elen användas framförallt som fastighetsel och genom en välvald placering av mätaren får företaget elcertifikat för producerad solel. Du får fakta om projektet, slutsatser och erfarenheter som kan vara till nytta i ert egna arbete med solceller.

Bertil Lundström, teknisk chef, Lunds Kommuns Fastighets AB
Handskmakaren
Länka hit
12.30 - 13.00

Varför är det, ur ett VD-perspektiv, viktigt att arbeta med hållbarhetsfrågor?

Riksbyggen har tagit en ledande roll i hållbarhetsfrågan och berättar här om hur det går ihop med avkastningskrav och långsiktig lönsamhet. Hur har Riksbyggen gjort för att få hållbarhetsarbetet lönsamt? Vilka resultat har det gett företaget? Hur tänker de kring framtiden?

Leif Linde, vd, Riksbyggen
Länka hit
13.10 - 13.40

IMD varmvatten – ekonomiskt lönsamt eller inte?

ÖBO installerar alltid IMD av både varmt och kallt vatten vid nyproduktion och större ombyggnationer. Vilka utmaningar och lösningar ser de i arbetet och när är det egentligen lönsamt? Ta del av deras erfarenheter från lönsamhetsberäkningar och samarbete med Hyresgästföreningen.

Linus Larsson, miljöchef, ÖrebroBostäder AB
Studion
Länka hit
12.30 - 13.00

Att låta energiföretaget styra värmen i våra byggnader – är det bra?

En kall vinterdag stängdes värmen av i 8 timmar men innetemperaturen hos de boende sjönk med bara en grad. Utifrån det så har RonnebyHus gett energiföretaget tillstånd att, utifrån vissa ramar, styra värmen i deras byggnader för att minska effektbehovet. Här får du höra om de tekniska lösningarna och de ekonomiska och energimässiga vinsterna.

Kristian Olsér, Teknisk chef, Ronnebyhus
Länka hit
13.10 - 13.40

Aktuell forskning: Energiprestanda i svenska byggnader

Forskningsprojektet har kartlagt 186 000 byggnaders energideklarationer varav 128 000 flerbostadshus. Studien visar flera intressanta resultat, bland annat att energiprestandan i byggnader är mer kopplat till byggnadstyp än klimatzon.

Camilla Hjortling, forskare vid KTH
Länka hit
13.50 - 14.20

Vilken skillnad kan ett bostadsföretag göra i klimatfrågan?

Framtidens klimat påverkas av vilka val vi gör i dag och frågan är hur vi kan uppnå verklig skillnad i klimatutsläppen. Under det här passet belyser Anette Sand, som ledde delstudien om ekologisk hållbarhet inom Allmännyttans idéprogram, frågor som:

  • Kan allmännyttan vara resurseffektiv, klimatneutral och cirkulär och i så fall hur?
  • Vad händer företagsekonomiskt om vi inte gör något?
Anette Sand, vd, AB Familjebostäder
Kongresshall
Länka hit
14.20 - 15.00

Det är inte tanken som räknas

Årets energikick avslutas med konkreta och handfasta tips för hur du kan påverka kollegor och hyresgäster. På ett inspirerande och humoristisk sätt får du energi till förändring och utveckling på hemmaplan. Med hjälp av en medveten och övertygande kommunikation får Ami Hemviken oss att se att vi tillsammans kan skapa stordåd. Nu kör vi!

Ami Hemviken, en av Sveriges främsta föreläsare inom beteende, påverkan, relationer och kommunikation.
Kongresshall
Länka hit
15.00 - 15.10

Summering och avslut

Gabriella Castegren och Therese Rydstedt SABO.

Kongresshall
Länka hit
15.10

Konferensen är slut